Gotland – fascinerande historia och artrik natur

 

Gotland ligger ungefär 100 km från den svenska östkusten och kallas för Gutland på den gotländska dialekten. Gutland, (a) kutlandi är öns ursprungliga namn och det användes under 1000-talet. Från och med 1300-talet började man skriva Gutland istället. Nuförtiden kallas ön, som alla vet, Gotland och det namnet har sitt språkliga ursprung i lågtyskan. 1923 beslutade riksdagen att öns namn skulle stavas med o istället för u.

Förutom att vara en ö så är Gotland, tillsammans med Fårö, Gotska sandön, Karlsöarna, Östergarnsholm samt ett antal mindre öar, ett landskap och en kommun i Sverige. När man vill särskilja öarna och landskapet i övrigt brukar man kalla det övriga Gotland för ”Storön”. Gotland är även en kommun, ett stift och ett län.

”Storön” är 2994 km² till ytan, länet och landskapet är 3151,4 km² och den totala ytan, med sjöar inräknade, ligger på 3183,7 km².

Gotland är ett väldigt populärt turistmål sommartid, något som särskilt Visby märker av. Visby är den enda staden på ön och världsarvsförklarad. Ön har sammanlagt 92 kyrkor från medeltiden och det medför att Gotland är den kommun som har flest kyrkor i Sverige.

Historia

Det gotländska landskapet har 42 000 fornlämningar som man känner till vilket bevisar att ön varit bebodd under mycket lång tid.

Arkeologiska fynd har visat att Gotland befolkades av fiskare och säljägare på stenåldern och en av de boplatser man hittat är grottan ”Stora Förvar” som ligger på Stora Karlsö.

Det finns även många fynd från brons- och järnåldern samt från folkvandringstiden. Historiskt intresserade personer kan besöka stora gravfält vid Gålrum och Trullhalsar. Man vet även att öns placering i Östersjön underlättade handeln med andra länder.

Gotland var ett av norra Europas rikaste områden under vikingatiden. En av anledningarna till det var att det bedrevs omfattande handel med både Väst- och Östeuropa. Kring mitten av samma århundrade började Visby bli en stad samt en handelsplats.

Under den senare delen av 1200-talet och första delen av 1300-talet ville den svenska centralmakten att Gotland skulle anslutas till Svea Rike. 1285 undertecknade man en överenskommelse som medförde att ön blev en del av Sverige.

Natur

Den gotländska naturen är väldigt olika övriga Sverige. Skälet till det är öns läge och att man rationaliserade jord- och skogsbruk senare än i övriga delar av landet. Den största anledningen till varför Gotlands natur ser ut som den gör är dock den karga kalkrika, berggrunden. Berggrunden är rik på fossiler och det är tack vare öns långa historia.

Gotland består av alvar, lågväxande tallskog, hällmark, lövängar samt odlings- och betesmark. Ön har ett antal insjöar och två av dem är Bäste träsk samt Tingstäde träsk. Det omgivande havet har skapat stränder som utgörs av fält av klappersten, strandvallar samt de karakteristiska raukarna. Detta varieras med långa, vackra sandstränder.

Artrikedomen är stor på Gotland och man kan hitta många unika växter och djur som inte finns någon annan stans. Några exempel på dessa är: Brun ögontröst, Gotlandssippa och Gotlandssnok. Om du tycker om orkidéer så bör du definitivt resa hit.billiga flygbiljetter

Kika in hos: